آدرس: ساری - میدان خزر - جنب مسجد محمدرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

مدیریت حوزه علمیه استان مازندران - طبقه اول (معاونت آموزش حوزه علمیه استان مازندران)

کد پستی: 4817795816

شماره تماس: 01133256438